KOMORNI ZBOR MLADIH

9-05-2019

Komorni zbor mladih je mladi zbor koji je počeo s radom 2018. godine. Zbor čine mladi pjevači iz Osijeka i okolice koje je okupila supjevačica Katarina Ešegović. Prvi javni nastup zbora (ujedno i razlog sastajanja zbora) bilo je otvorenje izložbe fotografija „Krakovske jaslice“ koje je održano u prosincu 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Posjetitelji su imali priliku poslušati poljske božićne pjesme „Bóg się rodzi” i „Lulajże, Jezuniu“.
Nakon toga, Zbor je nastupio na interdisciplinarnom simpoziju „Stvari koje nismo smjeli reći“ u organizaciji studenata psihologije Filozofskog fakulteta i udruge CroMSIC. Simpozij je obrađivao temu Drugog svjetskog rata i holokausta, a Komorni zbor je sudjelovao pjevajući u čast Mordechaju Gebirtigu - skladatelju, stolaru, autoru tekstova i pjesama na jidišu koji je postao simbol krakovskog Kazimierza i židovske umjetnosti u doba Drugog svjetskog rata. Odabrane su pjesme za čije je tekstove bio zaslužan Mordechaj Gebirtig : „Dos Lidl fun goldenem Land“ i „Kinderjorn“ te poznata hebrejska narodna pjesma „Hava nagila”.
Na otvorenju Festivala poljskog filma Wisła nastupit će ženski ansambl Komornog zbora mladih uz klavirsku pratnju Katarine Ešegović.

chórwisła

Direktorica festivala

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

PR menadžerica

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programa

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

Ostale države

www.festiwalwisla.pl