DUO LA

9-05-2019

KIRIL NAUMOV

Kiril Naumov, mag.mus.prof.violine (1981. Skopje, Makedonija).
Glazbenu naobrazbu započinje sa 6 godina u rodnome gradu u obitelji diplomiranih glazbenika. Kao nositelj stipendije Grada Osijeka, diplomirao je 2006. sa odličnim uspjehom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi izv. prof. art. M. Ćepulić.
Usavršavao se na majstorskim tečajevima istaknutih violinista i pedagoga: A. Kouchner, L. Sorokow, Y. Korchinsky (Rusija), B. Dimčevski (Francuska), M. Goto (Japan/SAD), D. Mihailović (Srbija), C.
Mackintosh (Engleska) i drugih.
Surađivao je s kazališnim ansamblima (opere, operete, baleti i drame HNK u Osijeku, Rijeci i Zagrebu), sa simfonijskim, komornim i tamburaškim orkestrima i ansamblima u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Italija, Švicarska, Njemačka, Mađarska, Rumunjska, Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora, i dr.) pod ravnateljskom palicom poznatih dirigenata.
Sudjelovao je na renomiranim hrvatskim i međunarodnim festivalima, kao solist i član orkestra: Dubrovačke ljetne igre, Riječke ljetne noći, Opatijsko kulturno ljeto, Krčko ljeto, Ohridsko ljeto, Skopsko ljeto, Osječko ljeto kulture, Belef festival i drugi.
Osnivač je i suosnivač više komornih sastava (klavirski i gudački duo, trio, kvarteti, kvinteti).
Od 2012. surađuje s Umjetničkom akademijom u Osijeku za predmet komorna glazba, u zvanju viši umjetnički suradnik. Kao prof. violine surađuje s Glazbenim školama.
Od 2007. stalni je član opernog orkestra HNK u Osijeku te član Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika.

kiril

ANTE BLAŽEVIĆ

Ante Blažević, mag.mus.klavir, prof. klavira (1983., Virovitica).
Osnovnu glazbenu naobrazbu stekao je u Glazbenoj školi u Slatini u samo tri godine. Srednju GŠ „F.Kuhač“ u Osijeku također završava u tri godine, u klasi prof. B.Janson. Diplomirao je 2006. sa odličnim uspjehom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, područni odjel u Osijeku, u klasi prof. Damira Sekošana.
Usavršavao se na seminarima uglednih svjetskih pedagoga i pijanista (L.Sinceva, O.Mitania, L.Baranya, E.Indjica i R.Dalibaltyana). Prisustovao je na Međunarodnom pijanističkom natjecanju „EPTA“ 2011. godine.
Tijekom svog glazbenog školovanja nastupao je u Republici Hrvatskoj, Mađarskoj,Italiji,Makedoniji i Poljskoj.
Pedagoškim radom počeo se baviti u Slatini 2004. Surađivao je s GŠ „Franjo Kuhač“ u Osijeku (2011. - 2014.) kao korepetitor na gudačkom odsjeku.
Trenutno djeluje kao viši umjetnički suradnik/korepetitor solo pjevača pri Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.
Značajniji nastupi:
- Memorijal „Darko Lukić“ 2003. i 2005.
- Hrvatski glazbeni Zavod 2004. i 2006.
- Međunarodni muzički festival „Dani Milka Kelemena“ u Slatini 2005. i 2015.
Solo recitali:
- Požega 2007. i 2008.; Osijek i Našice 2008., 2009., 2014. i 2015.;
Koncertni ciklus grada Osijeka „Osječka Glazbena Srijeda“ 2013. i 2015.
Nastup s orkestrom:
- HNK Osijek 2017. - koncert za klavir i orkestar br.1 u Es-duru Franza Liszta.
Duo nastupi:
Niz godina nastupao je s prof. bajana Nikolom Jankovim, izvodeći vlastite transkripcije popularnih klasičnih kompozicija.
Značajni nastupi kao umjetnički suradnik - korepetitor (u kompletnim opernim projektima na muzičkim festivalima u Osijeku, Grožnjanu, Pečuhu, Beogradu i Hvaru (2013.- 2018.): Intenzivno se bavi sviranjem jazza te pisanjem vlastitih transkripcija i parafraza za solo klavir.

antewisła

Direktorica festivala

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

PR menadžerica

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programa

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

Ostale države

www.festiwalwisla.pl