Program

Kalendarz projekcji 21-28 V 202021 V 2020

22 V 2020

23 V 2020

24 V 2020

25 V 2020

26 V 2020

27 V 2020

28 V 2020
sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


TELEFON

+48 22 523 41 18

PR Manager

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła