Media

wisła

Direktorica festivala

Małgorzata Szlagowska
malgorzata@ear.com.pl

Project Manager

Izabela Gierczak
iza@ear.com.pl

ORGANIZATOR
Fundacja Nowa Przestrzeń
Warszawa
+48 22 523 41 18

Ostale države

www.festiwalwisla.pl