Lokacija
Kino Urania
Direktor/predsjednik Uprave
Marijana Bošnjak
Vjekoslava Hengla 1
Tel.: 031/ 205 507
info@kinematografi-osijek.hr
www.kinematografi-osijek.hr

Split
Zlatna Vrata, ul. Dioklecijanova 7


Kino Grič, Jurišićeva 6
Zagreb