Lokacija
Kino Urania
Direktor/predsjednik Uprave
Marijana Bošnjak
Vjekoslava Hengla 1
Tel.: 031/ 205 507
info@kinematografi-osijek.hr
www.kinematografi-osijek.hrKino Tuškanac
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
www.kinotuskanac.hr