ადგილმდებარეობა

ადგილმდებარეობა
ფოთი
9-11 ოქტომბერი 2020 წელი
მისამართი: მშვიდობის ქ. 4 (სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა)

wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა
malgorzata@ear.com.pl

პროექტის მენეჯერი

ანასტასია ვლასენკო
sputnik@ear.com.pl

პროგრამის კორდინატორი

როკსანა პიეტრუჩანის
roksana@ear.com.pl

ტელეფონი

+48 22 523 41 18