Lokalizacja

Lokalizacja

BISZKEK
Republikański Dom Kino im. Czingiza Ajtmatowa
ul. Łogwinienko 13

wisła

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

PR Manager

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

BIURO

+48 22 523 41 18