Lokalizacja

Uniwersytecka Biblioteka "Nikola Tesla"
Kej Mike Paligorića 2, Nisz
21-23 XI 2023

wisła

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska
malgorzata@ear.com.pl

Project Manager

Izabela Gierczak
iza@ear.com.pl

Koordynator techniczny

Yana Nechai
yana@nowaprzestrzen.com

INNE PAŃSTWA

www.festiwalwisla.pl