ԿԱՊ

Մալգոժատա Շլագովսկա – Սկուլսկա

ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ
malgorzata@ear.com.pl


Ռոկսանա Պիետրուչանիս

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ
roksana@ear.com.pl


Անաստազյա Մոշկովսկա

ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
festiwal@ear.com.pl


Organizator

Fundacja Wspieram
ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa
+48 22 523 41 18


wisła

ՓԱՌԱՏՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ

Մալգոժատա Շլագովսկա – Սկուլսկա
malgorzata@ear.com.pl

ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Անաստազյա Մոշկովսկա
festiwal@ear.com.pl

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

Ռոկսանա Պիետրուչանիս
roksana@ear.com.pl

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

+48 22 523 41 18