• 9 wisła Galeria zdjęć 9. Festiwalu „Wisła” w Moskwie. - wiecej...
  • jury Jurorzy festiwalu - więcej...

"JA, KTÓRY MAM PODWÓJNE ŻYCIE..." CZYLI DYLEMAT JOSEPHA CONRADA


Gatunek: dokument inscenizowany
Reżyseria: Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka
Scenariusz: Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka
Muzyka: Andrzej Fronczak
Zdjęcia: Andrzej Żydaczewski
Montaż: Bożena Szostkowska
Produkcja: Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel
Rok produkcji: 1988
Czas trwania: min


Obsada: Henryk Bista, Jerzy Bończak, Henryk Boułkołowski i inni

Inscenizowany film biograficzny o życiu i twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego, angielskiego pisarza polskiego pochodzenia, znanego w świecie jako Joseph Conrad. Popularność jego prozy w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych odbiła się szerokim echem w Polsce. Osoba i twórczość pisarza były przedmiotem ożywionych polemik. Krytycy zarzucali mu brak patriotyzmu, wytykali, że porzucił kraj dla korzyści materialnych, że sprzeniewierzył się obowiązkowi narodowemu odchodząc od ojczystego języka i pisząc po angielsku w czasach, gdy ojczyznę zniewolili zaborcy. Józefa Korzeniowskiego bardzo bolała wrogość rodaków. Wielokrotnie w swoich wspomnieniach wracał do tych polemik. Czy rzeczywiście z powodów konformistycznych opuścił kraj? Czy pisząc po angielsku miał na uwadze sławę i pieniądze? Czy obce mu były uczucia patriotyczne? Na te i wiele innych pytań związanych z życiem i pisarstwem Josepha Conrada odpowiada film.

Część I, 57 min
Pierwsza część tryptyku przedstawia dzieciństwo Józefa Korzeniowskiego i lata spędzone z rodzicami na Ukrainie. Prezentuje sylwetki rodziców oraz polityczną i literacką działalność ojca, Apolla Korzeniowskiego. Opowiada o aresztowaniu ojca i zesłaniu całej rodziny w głąb Rosji, gdzie w trudnych warunkach umiera matka, osieracając kilkuletniego Józefa. Przyszły pisarz Joseph Conrad rozpoczyna samotną tułaczkę po świecie.

Część II, 72 min
Odcinek przedstawia młodość Konrada - począwszy od smutnego okresu po śmierci matki, powrotu z ojcem z wygnania, poprzez lata spędzone we Lwowie i Krakowie, wstrząs, jakim było odejście ojca po długiej chorobie, początki fascynacji morzem i wykrystalizowanie się marzeń o zostaniu marynarzem, aż do ich realizacji i dojścia po wielkich trudach do stopnia kapitana. Konrad w wieku 15 lat podejmuje decyzję o zostaniu marynarzem, które to zamiary nie podobają się jego wujowi Tadeuszowi Bobrowskiemu.

Część III, 59 min
Ostatnia część biograficznego tryptyku o Józefie Konradzie Korzeniowskim, polskim szlachcicu, kapitanie marynarki brytyjskiej, światowej sławy pisarzu przedstawia ostatnie cztery dekady z życia niezwykle barwnej i interesującej postaci - zakończenie kariery marynarza, początki pisarstwa, sukces jego prozy, śmierć ukochanego wuja Tadeusza Bobrowskiego, założenie rodziny oraz dylematy moralne wrażliwego człowieka o silnych uczuciach patriotycznych, pomawianego często przez rodaków o dezercję, sprzeniewierzenie się tradycji rodzinnej i wyparcie polskiego języka, a tym samym polskości.
Przejdź do spisu wszystkich filmów