Program

Kalendarz projekcji 23-30 V 2019

Pobierz program (pdf - RU)23 V 2019

24 V 2019

25 V 2019

26 V 2019

27 V 2019

28 V 2019

29 V 2019

30 V 2019
sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


TELEFON

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła