Repliki

Барнаул - Barnauł
28 X - 1 XI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Бийск- Bijsk
26 X - 3 XI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Великий Новгород - Nowogród Wielki
9-14 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Гвардейск - Gwardiejsk
4-6 XI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Екатеринбург - Jekaterynburg
19-23 VI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Елабуга - Elabuga
26-27 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Иркутск - Irkutck
6-12 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Казань - Kazań
27 IX – 04 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Калининград - Kaliningrad
25-27 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Краснодар - Krasnodar
24-29 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Лаишево - Łaiszewo
28-29 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Неман - Nieman
25 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Нижний Новгород - Niżny Nowogród
28 VIII - 8 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Новороссийск - Noworosyjsk
6-7 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Оренбург - Orenburg
17-24 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Петрозаводск – Petrozawodsk
13-19 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Пионерский - Pionierskij
25 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Ростов-на-Дону - Rostów nad Donem
17-23 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Саратов - Saratow
26-30 IX 2019

pobierz repertuar (pdf)

Светлогорск - Swietłogorsk
18-20 X 2019

pobierz repertuar (pdf)

Сочи - Soczi
8-10 XI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Тверь - Twer
21-28 VI 2019

pobierz repertuar (pdf)

Торжок - Torżok
28-29 VI 2019

pobierz repertuar (pdf)

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


TELEFON

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła