კონტაქტი

მალგოჟატა შლაგოვსკა

ფესტივალის დირექტორი
malgorzata@ear.com.pl


იზაბელა გიერჩაკ

პროექტის მენეჯერი, PR მენეჯერი
iza@ear.com.pl


იანა ნეჰაი

პროექტის მენეჯერი, ტექნიკური კოორდინატორი
yana@nowaprzestrzen.com


ორგანიზატორი

ფონდი ნოვა პშესტშენ
დივიზიონის ქ. 303 N 161, ბ. U1
ვარშავა 01-470
+48 22 523 41 18


wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა
malgorzata@ear.com.pl

პროექტის მენეჯერი, ტექნიკური კოორდინატორი

იანა ნეჰაი
yana@nowaprzestrzen.com

პროექტის მენეჯერი, PR მენეჯერი

იზაბელა გიერჩაკ
iza@ear.com.pl

ტელეფონი

+48 22 523 41 18