Khung ảnh, áp phích phim

NHỮNG BẢN TÌNH CA, chính kịch, lãng mạn, đạo diễn: Tomasz Habowski, 2021, 90 phút
piosenki o miłości
piosenki o miłości
NHỮNG NGƯỜI KHÁC, chính kịch, đạo diễn: Aleksandra Terpińska, 2021, 106 phút
inni ludzie
inni ludzie


DIỄN VIÊN NGHIỆP DƯ, chính kịch, hài, đạo diễn: Iwona Siekierzyńska, 2020, 95 min
amatorzy
amatorzy


ĐẤT LẶNG, hài, chính kịch, kịch bản: Aga Woszczyńska, Piotr Litwin, 2021, 113 phút
cicha
cicha


THÔNG GI, hài, chính kịch, đạo diễn: Jakub Michalczuk, 2021, 82 phút
tesciowie
tesciowie

wisła

GIÁM ĐỐC LIÊN HOAN

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Anastazja Moshkovska
festiwal@ear.com.pl

ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

CÁC NƯỚC KHÁC

www.festiwalwisla.pl