Tải xuống tài liệu

Biểu ngữ web - 1521x380, jpg
TẢI XUỐNG >>

Biểu ngữ web - 1521x507, jpg
TẢI XUỐNG >>

Biểu ngữ web - 1900x760, jpg
TẢI XUỐNG >>

Poster - pdf
TẢI XUỐNG >>

Tờ rơi - pdf
TẢI XUỐNG >>

wisła

GIÁM ĐỐC LIÊN HOAN

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Anastazja Moshkovska
festiwal@ear.com.pl

ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

CÁC NƯỚC KHÁC

www.festiwalwisla.pl