• filmy konkursowe Filmy konkursowe 9. Festiwalu „Wisła” w Moskwie. - wiecej...
  • jury Jurorzy Festiwalu Wisła, więcej...
Jurorzy

Wiktor Matizen, krytyk filmowy. Autor ponad półtora tysiąca artykułów poświęconych tematyce  filmowej. Prezes Izby Krytyków i Znawców Filmowych Rosji w latach 2003-2011. Laureat nagród dziennikarskich i filmowych. Opublikował książki: „Nikita” (1995), „Życie belfrów” (2006), „Kino i życie. 144 wywiady najbardziej sceptycznego krytyka” (2013). Od 2005 krytyk filmowy gazety „Nowyje Izwiestia”.

 

 

Swietłana Chochriakowa. Redaktor działu filmowego gazety „Moskiewski Komsomolec”, doktor historii sztuki. Członek Narodowej Akademii Sztuki i Nauk Filmowych „Nika”, Izby Krytyków i Filmoznawców Rosji, Związku Filmowców, Związku Działaczy Teatralnych oraz Związku Dziennikarzy FR. Na stałe pracuje jako selekcjoner oraz członek jury na rosyjskich i międzynarodowych festiwalach filmowych. Autorka książek i artykułów poświęconych działaczom teatralnym oraz filmowym. Laureatka nagród dziennikarskich.

 

 

 

Leonid Wasiljewicz Pawliuczik. Autor kilkuset artykułów, recenzji, wywiadów i portretów biograficznych w rosyjskich środkach masowego przekazu, pracach zbiorowych. Jest autorem książki „Czas w zwierciadle ekranu”, „Od spowiedzi do eposu. Los i filmy Wiktora Turowa”, „Powrót na drogę swojego krążenia. Dialogi z Donatasem Banionisem”.

Członek Związku Filmowców i Związku Pisarzy Rosji. Członek rzeczywisty Euroazjatyckiej Akademii Telewizji. Członek Zarządu Izby Krytyków i Znawców Filmowych Rosji. Laureat Rosyjskiej Nagrody Państwowej Krytyki i Prasy Filmowej „Złoty Baran”/ Laureat nagrody „Słoń” Izby Krytyków i Znawców Filmowych Rosji za najlepsze publikacje roku. Agencja komunikacji medialnej Constallation nazwała Leonida Pawliuczika najlepszym krytykiem filmowym w roku 2014.1