• filmy konkursowe Filmy konkursowe 9. Festiwalu „Wisła” w Moskwie. - wiecej...
  • jury Jurorzy Festiwalu Wisła, więcej...
maj–październik 2016:


Светлогорск - Swietłogorsk - pobierz repertuar (pdf)
Великий Новгород - Nowogród Wielki - pobierz repertuar (pdf)
Екатеринбург - Jekaterynburg - pobierz repertuar (pdf)
Краснодар - Krasnodar - pobierz repertuar (pdf)
Калининград - Kaliningrad - pobierz repertuar (pdf)
Нижний Новгород - Niżny Nowogród - pobierz repertuar (pdf)
Ростов-на-Дону - Rostów nad Donem - pobierz repertuar (pdf)
Media