• 9 wisła Galeria zdjęć 9. Festiwalu „Wisła” w Moskwie. - wiecej...
  • jury Jurorzy festiwalu - więcej...
Retrospektywa filmów Krzysztofa Kieślowskiego
Słowo wstępne Dyrektora Instytutu Polskiego (pdf)

BLIZNA, reż. Krzysztof Kieślowski , 1976


KRÓTKI FILM O ZABIJANIU, reż. Krzysztof Kieślowski, 1987

PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI, reż. Krzysztof Kieślowski, 1991

PRZYPADEK, reż. Krzysztof Kieślowski , 1981

TRZY KOLORY: BIAŁY, reż. Krzysztof Kieślowski , 1994

TRZY KOLORY: NIEBIESKI, reż. Krzysztof Kieślowski, 1993