ადგილმდებარეობა

ადგილმდებარეობა


26-29/05/2022
ქუთაისი
კინო საქართველო, თამარ მეფის ქ. N14

wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა
malgorzata@ear.com.pl

პროექტის მენეჯერი

Anastazja Moshkovska
festiwal@ear.com.pl

პროგრამის კორდინატორი

როკსანა პიეტრუჩანის
roksana@ear.com.pl

ტელეფონი

+48 22 523 41 18