საფესტივალო ფილმები

ვისლას საფესტივალო ფილმები - 26-29/05/2022

ვისლას საფესტივალო ფილმები - 26-29/05/2022

wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა
malgorzata@ear.com.pl

Specjalista ds. Projektu

Yana Nechai
Yana@nowaprzestrzen.com

პროგრამის კორდინატორი

როკსანა პიეტრუჩანის
roksana@ear.com.pl

ტელეფონი

+48 22 523 41 18